Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008

Σχολικές εκδρομές με διανυκτέρευση

Άκουσα, Είδα, Διάβασα και Έγραψα: διαγωνισμός-προκήρυξη στον κυπριακό τύπο


Προσφορές για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής

"Το Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β' ζητά προσφορές για τη διοργάνωση της μαθητικής εκδρομής του Σχολείου στην Ελλάδα, που προτίθεται να πραγματοποιήσει κατά την περίοδο … - …, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οικονομικοί φορείς, κάτοχοι Άδειας Λειτουργίας Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, οι οποίοι είναι μέλη του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και διαθέτουν άδεια Διοργανωτή
Ταξιδιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για Έγγραφα του Διαγωνισμού και περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Σχολείου, στη Διεύθυνση: Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β', ……. (τηλ. …….) από την Παρασκευή, …/…./200...
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που ευρίσκεται έξω από το Γραφείο της Διευθύντριας Μέσης Εκπαίδευσης, στον 4ο όρ. των Κεντρικών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Γωνία Κίμωνος και ……. (τηλ. ….), πριν από τις 11.00 π.μ. της Παρασκευής …./…./200..
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο σε ένα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο που να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει το πρωτότυπο. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται: Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β’ , Προσφορά για τη μαθητική εκδρομή στην Ελλάδα.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών: …/…./200.. και να απευθύνεται στο: Επαρχιακό Συμβούλιο Προσφορών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΤΘ …. Λευκωσία".Απλά πράγματα! Οργάνωση κεντρική (συγκεκριμένο αρμόδιο Γραφείο), χωρίς μεσολαβητές (τουριστ. γραφεία, 15μελή μαθητικών Συμβουλίων, καθηγητές), με διαφάνεια (συγκεκριμένα τα έγγραφα του διαγωνισμού), νομιμότητα (αναγράφονται οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό), τάξη (ειδικός φάκελλος-έγγραφα διαγωνισμού, κιβώτιο προσφορών) και ασφάλεια (διπλός φάκελος, πρωτότυπο και αντίγραφα). Τόσο απλά!


Δύσκολο είναι να τους μιμηθούμε; Θέλουμε; Ας προσπαθήσουμε! Κύριοι αρμόδιοι τ' ακούτεεεεε;

Δεν υπάρχουν σχόλια: