Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2008

Παιδαγωγικά ερανίσματα ή σημερινά φληναφήματα;


Αλιεύοντας στο Διαδίκτυο βρήκα και παραθέτω …ερανίσματα περί την παιδείαν, την παιδαγωγικήν και την εκπαίδευση.
Η κατάταξη έγινε αλφαβητικά και όχι θεματικά, ο δε κατάλογος θα συμπληρώνεται περιοδικά.

· Αγάθων -Γνώμαι πλέον κρατούσιν ή σθένος χερών.
· Άγνωστος -Η παιδεία ομοία εστί χρυσώ στεφάνω, τιμήν γάρ έχει καί τό λυσιτελές.
· Άγνωστος -Πρόληψη για κάθε νόσο, εἶναι ἡ παιδεῖα.
· Αντιφών -Πρώτον, οίμαι, τών έν ανθρώποις εστί παίδευσις.
· Αριστοτέλης -Είς ζωήν αγαθήν ή παιδεία καί ή αρετή άγουσι.
· Αριστοτέλης -Η μόρφωση είναι στολίδι στην ευτυχία και καταφύγιο στη δυστυχία.
· Αριστοτέλης -Η μόρφωση είναι το καλύτερο εφόδιο για τα γηρατειά. -από Στάγειρα.
· Αριστοτέλης -Η παιδεία κι η αρετή οδηγούν τον άνθρωπο σε ζωή τίμια.
· Αριστοτέλης -Μετά πόνου ή μάθησις.
· Αριστοτέλης -Παιδεία καί έθη ταύτα σχεδόν τά ποιούντα σπουδαίον άνδρα, καί τά ποιούντα πολιτικόν καί βασιλικόν.
· Αριστοτέλης -Πρός ζωήν αγαθήν, ή παιδεία καί ή αρετή μάλιστα άγουσιν.
· Β. Ουγκό -Όπου ανοίγει ένα Σχολείο, κλείνει μια φυλακή.
· Βίας -Κτήσαι μέν έν τή νεότητι ευπραξίαν,έν δέ τώ γήρα σοφίαν.
· Γρηγόριος ο Θεολόγος -Τω ὄντι γάρ αύτη μοι φαίνεται Τέχνη τις είναι των τεχνών, και Επιστήμη των επιστημών, άνθρωπον άγειν...
· Δημόκριτος -Παιδεία ευτυχούσι μέν εστι κόσμος, ατυχούσι δέ καταφύγιον.
· Διογένης -Παιδεία είναι το μπαστούνι της ζωής.
· Διογένης -Παιδεία τοίς μέν νέοις σωφροσύνη, τοίς δέ πένησι πλούτος, τοίς δέ πλουσίοις κόσμος.
· Διογένης -Το θεμέλιο της ανθρώπινης κοινωνίας είναι η μόρφωση της νεολαίας.
· Θεόφραστος -Δοκεί ή παιδεία καί τούτο πάντες ομολογούσιν, ημερούν τάς ψυχάς αφαιρούσα το θηριώδες και άγνωμον. –
· Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου -Εκπαίδευση είναι η διαδικασία με την οποίαν μεταδίδεται στην εκάστοτε νέα γενιά η υλική, πνευματική, ηθική και πολιτιστική κληρονομιά της κοινωνίας.
· Ισοκράτης - Τῆς παιδείας αὶ μέν ῥίζαι πικραί οὶ δε καρποί γλυκεῖς.
· Κλεάνθης -Οι αμόρφωτοι μόνο κατά τη μορφή διαφέρουν από τα ζώα.
· Κοραής -Πολιτεία που δεν έχει βάση την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο.
· Λαμαρτίνος -Ο άνθρωπος γεννήθηκε βάρβαρος και εξαγοράστηκε από τη μοίρα των ζώων με την εκπαίδευση και μόνο.
· Λογγίνος -Παιδεία πολλού κόπου καί μελέτης μακράς επιγέννημα.
· Μέγας Αλέξανδρος -Στους γονείς μου οφείλω το ζην, στο δάσκαλό μου το ευ ζην.
· Μέγας Βασίλειος -Εστίν παιδεία αγωγή τις ωφέλιμος τη ψυχή, επίπονως πολλάκις των από κακίας κηλίδων αυτήν εκκαθαίρουσα…
· Μέγας Βασίλειος -Παιδεία μόνη τών κτημάτων αναφαίρετον καί ζώντι καί τελευτήσαντι παραμένουσα.
· Μένανδρος -Βακτήριά εστι παιδεία βίου.
· Μένανδρος -Η παιδεία κάλλιστον έστι κτήμα βροτοίς.
· Νταντόν -Ύστερα από το ψωμί, για το λαό, είναι η παιδεία.
· Ντισραέλι -Το πρώτο κεφάλαιο της πολιτείας είναι η Παιδεία! Και το δεύτερο κεφάλαιο της πολιτείας; η Παιδεία! Και το τρίτο κεφάλαιο της πολιτείας; η Παιδεία!
· Πλάτων -Άπαντας ή παίδευσις ημέρους ποιεί.
· Πλάτων -Ένα από τα πιο καλά κτήματα για τους ανθρώπους είναι η εκπαίδευση.
· Πλάτων -ή παιδεία τοίς ανθρώποις δεύτερον ήλιον είναι.
· Πλάτων -Με την αμάθεια όλα τα κακά ριζώνουν σ' όλους και βλαστάνουν.
· Πλάτων -Παιδεία είναι η δύναμη που καλλιεργεί την ψυχή.
· Πλάτων -Παιδεύειν ούν ανθρώπους καί θείους απεργάζεσθαι.
· Πλάτωνας -Ότι είναι τα μάτια για το σώμα είναι και οι γνώσεις για το πνεύμα.
· Πλούταρχος -Απ' όλα τα ανθρώπινα αγαθά μόνο η μόρφωση, η παιδεία είναι αθάνατη και θεία.
· Πλούταρχος -Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία και όχι στα αγαθά, που δίνει η τύχη.
· Πυθαγόρας -Απαιδευσία πάντων τών παθών μήτηρ.
· Πυθαγόρας -Διπλά ορώσιν οι μαθόντες γράμματα.
· Πυθαγόρας -Η μόρφωση μοιάζει με χρυσό στεφάνι, γιατί προσφέρει στον άνθρωπο και τιμή και ωφέλεια.
· Ρήγας Φεραίος -Όλοι οι Έλληνες χωρίς εξαίρεσιν έχουν χρέος να ηξεύρουν Ελληνικά γράμματα.
· Σωκράτης -Άνθρωπος παιδείας κεκοσμημένος τών ζώων κάλλιστον.
· Σωκράτης -Η μάθηση είναι ανάμνηση.
· Σωκράτης -Η παιδεία καθάπερ ευαδαίμων χώρα πάντα τα αγαθά φέρει.
· Σωκράτης -Πανήγυρις εστί ψυχής η Παιδεία.
· Σωσιάδης -Παιδείας αντέχου.

ΣΧΟΛΙΑ: Με την ανάγνωση των ανωτέρω κάποιοι -ελπίζω και εύχομαι όχι πολλοί- θα μειδιάσετε. Και πιθανόν να αναρωτηθείτε: "
Αλήθεια, σήμερα σε ποιους αναφέρονται τα παραπάνω;" Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις.


Αναφέρονται άραγε στους δασκάλους-εκπαιδευτές; Οι περισσότεροι έχουν αφομοιωθεί από το σύστημα –ή το σύστημα κατόρθωσε να τους αφομοιώσει- και έπαψαν προ πολλού να πιστεύουν στις ικανότητές τους μπροστά στον καταιγισμό των νέων τεχνολογιών και τεχνικών σύγχρονης διδασκαλίας. Το σύστημα τους απαξίωσε –ευθύνη γι’ αυτό φέρουν και οι ίδιοι. Έτσι, έχουν ως μόνη έγνοια το βιοποριστικό, το μισθολογικό και το συνταξιοδοτικό...
Μήπως αναφέρονται στους μαθητές-εκπαιδευόμενους; Δυστυχώς, ετούτοι αλλού αναζητούν την …πνευματική τροφή. Τα μέσα που διαθέτουν είναι υπερπολλαπλάσια αυτών που τους προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα. Το σύστημα καταπιέζει και αυτούς. Είναι εξάλλου –για το σύστημα- η εύκολη λεία, τα εύκολα θύματα χωρίς τις απαραίτητες αντιστάσεις. Έτσι, η ελάσσονα προσπάθεια, το εύκολο χρήμα, η γρήγορη καταξίωση έχουν γίνει στόχος και αυτοσκοπός.
Η τρίτη συνιστώσα, οι γονείς-κηδεμόνες παρακολουθούν ως επί το πλείστον, αμέτοχοι και θεατές. Απλώς εκτελούν ακόμα ένα …καθήκον. Προσφέρουν γην και ουρανό για ένα αποτέλεσμα που πολλάκις είναι μάταιο, άγνωστο, ασύμφορο, δαπανηρό. Έχουν κι αυτοί την έγνοια την βιοποριστική κατά κύριο λόγο. Τα υπόλοιπα σε δεύτερη, τρίτη, ... μοίρα.
Οι αρμόδιοι περί την παιδεία είναι …ανεκπαίδευτοι. Κατανοούν το πρόβλημα, δημιουργούν επιτροπές, εξαγγέλλουν μέτρα –κυρίως εξεταστικά-, αναδομούν ξεκινώντας από την …οροφή, πασχίζουν να καλυτερέψουν την κατάσταση αλλά, τους λείπουν τα …κονδύλια. Μόνιμη η επωδός.


Επειδή οι καιροί ου μενετοί, χρειάζεται εγρήγορση από όλους. Το φως είναι αμυδρό, σιγοκαίει –ή μάλλον σιγοσβήνει. Ελπίδα; Τουλάχιστον δεν πεθαίνει! Υπάρχει πάντα η …τελευταία. Γιατί, κατά τη ρήση του Μενάνδρου: "Βακτήριά εστι παιδεία βίου" (=στήριγμα της ζωής είναι η παιδεία!).

Δεν υπάρχουν σχόλια: