Τρίτη, 15 Απριλίου 2008

Συστήματα πρόσβασης στα πανεπιστήμια

Εισαγωγή φοιτητών στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια: Τι ισχύει στις ευρωπαϊκές χώρες; Ποιος καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων και ποιος τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών; Τα πιο κάτω στοιχεία για τα συστήματα πρόσβασης στα πανεπιστήμια της Ευρώπης, είναι από έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Καθημερινή», την οποίαν αντιγράφω χωρίς προσωπικά σχόλια.
Όπως φαίνεται, σε αρκετά κράτη, τα ιδρύματα έχουν τον κύριο ρόλο τόσο για τον αριθμό των φοιτητών όσο και στον τρόπο επιλογής τους. Βέβαια, για όλους τους υποψηφίους, φαίνεται να ισχύει η ίδια διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: