Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Η βάση του «10» φεύγει, ο Μέντωρ έρχεταιΤηλέμαχος και Μέντωρ


Μέντορας: ο υποστηρικτής, σύμβουλος και πνευματικός καθοδηγητής κάποιου νεότερου. Ο μέντορας είναι ένα μεγαλύτερο σε ηλικία άτομο, που στηρίζει το νέο στην εκπαιδευτική διαδικασία, τον βοηθά να οργανωθεί και να θέσει στόχους, του ενισχύει την αυτοπεποίθηση, είναι εκεί για να το ακούσει όταν θέλει να μιλήσει, του απαντά σε τυχόν απορίες, συζητά μαζί του για την προστασία της σωματικής και ψυχικής του υγείας και γενικότερα παίζει το ρόλο ενός έμπιστου φίλου, προσανατολισμένου στην προαγωγή της ευημερίας του νέου.
Ο ορισμός Mentoring προέρχεται από την Ελληνική μυθολογία. Στην αρχή του Τρωικού Πολέμου η θεά Αθηνά ανέθεσε στον Μέντορα να καθοδηγεί και να προσέχει τον Τηλέμαχο τον γιο του Οδυσσέα όσο εκείνος θα έλειπε στον πόλεμο.
Σήμερα ο Μάνατζερ-Μέντωρ λειτουργεί ως έμπιστος φίλος και υποστηρικτής του νέου εργαζόμενου που τώρα ξεκινά το ταξίδι της μάθησης στον εργασιακό κόσμο.
Ο σκοπός του Mentoring είναι να βοηθά και να υποστηρίζει τους (νέους) ανθρώπους να διαχειριστούν την προσωπική τους μάθηση έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τις προοπτικές τους, να εξελίξουν τις δεξιότητες τους, να βελτιώσουν την απόδοση τους, για να καταφέρουν να γίνουν το πρόσωπο που θέλουν.
Ο Μέντορας συνήθως δεν είναι και προϊστάμενος του μαθητευόμενου. Γι' αυτό το λόγο ο Μέντορας έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τον μαθητευόμενο, για τον οποίο θα είναι και φίλος και έμπιστος σύμβουλος. Ο Μέντορας ενδιαφέρεται για την βελτίωση της απόδοσης του μαθητευομένου σε μακροχρόνιο διάστημα (ίσως και για όλη τη διάρκεια της καριέρας του). Αυτή είναι μια ολοφάνερη διαφορά με τον προϊστάμενο, ο οποίος ενδιαφέρεται για αποτελέσματα στο κοντινό μέλλον.
Στην Ευρώπη, το Mentoring στον εργασιακό χώρο έχει εξελιχθεί από μια σχέση που αφορά τους νεοεισερχόμενους στο εργασιακό περιβάλλον, σε μια σχέση που αφορά τους πάντες. Δηλαδή, μητέρες που επιστρέφουν στη δουλειά μετά από μια άδεια μητρότητας, υπαλλήλους που έχουν πάρει μετάθεση από κάποιο άλλο μέρος, και νέους διευθυντές σε υψηλά ιστάμενες θέσεις. Είναι πλέον πολύ συνηθισμένο για εξειδικευμένα στελέχη να έχουν τον προσωπικό τους Μέντορα.

Στο «Νέο Σχολείο» που οραματίζονται, αναφέρονται -μεταξύ άλλων- και σε «Μέντορες». Ξεχνούν ότι Μέντορες έχουμε, απλά δεν λέγονται έτσι αλλά «Σχολικοί Σύμβουλοι». Που λέει κι ο λόγος, διότι ενώ οι εκπαιδευτικοί γενικότερα θέλουν ανά 3-4 σχολεία να υπάρχει ο Σχολικός Σύμβουλος, το υπουργείο τον έχει τοποθετήσει, σε αρκετές των περιπτώσεων, ανά 3-4 νομούς (ίδε Σχολικός Σύμβουλος των Οικονομολόγων στο νομό Ιωαννίνων και ….κάπου αλλού). Ταυτόχρονα, έτσι όπως «λειτουργεί» -ή καλύτερα, Δεν λειτουργεί- ο θεσμός των Σχολικών Συμβούλων, κάθε άλλο παρά Σύμβουλος του εκπαιδευτικού είναι -τουλάχιστον στην πλειονότητά τους. Διοργανωτής κάποιων δίωρων ή τρίωρων συναντήσεων, κάποιων παρουσιάσεων, κάποιων προτάσεων και τίποτε άλλο. Ακούνε τους εκπαιδευτικούς, είναι αποδέκτες των όποιων παρατηρήσεων ή προτάσεων τους, είναι φορείς των όποιων αλλαγών στην εκπαίδευση, είναι και …μεταφορείς προτάσεων προς την ηγεσία αλλά …ποιος τους ακούει; Τυπικά, αυτοί οι Σχολικοί Σύμβουλοι είναι για να συμβουλεύουν τον εκπαιδευτικό και παράλληλα για να αφουγκράζονται τα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και άρα να εκφράζουν τη βάση της εκπαίδευσης. Ουσιαστικά όμως, τίποτε από τα δύο δε γίνεται. Το ΠΙ, οι Σύμβουλοι του υπουργείου και ο/η υπουργός είναι που έχουν το …πάνω χέρι. Τίποτε απ’ όσα επαγγέλλεται ο όρος «Μέντωρ» και "mentoring" δε συμβαίνουν. Ο «Σχολικός Σύμβουλος» έχει καταντήσει να είναι άλλη μία διοικητική θέση στην Πυραμίδα της Εκπαίδευσης, άλλος ένας …επίτιμος τίτλος σε καθ’ όλα αξιοσέβαστους συναδέλφους, άλλο ένα γραφειοκρατικό γρανάζι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: